top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Vad innebär det att arbeta som verksamhetsutvecklare?

Uppdaterat: 4 mars

Att arbeta som verksamhetsutvecklare innebär att arbeta med stöd till verksamheten för att den ska bli så effektiv som möjligt och leverera resultat med så hög kvalitet som det bara går. Det kan till exempel handla om att utbilda verksamheten i arbetssätt och metoder som stimulerar bättre samverkan och mer målinriktat arbete. I den här artikeln tittar vi närmare på vad rollen som verksamhetsutvecklare innebär.

verksamhetsutvecklare skapar positiv utveckling

Verksamhetsutvecklarens roll i organisationer

I dag har de flesta större organisationer någon form av verksamhetsstöd som stöttar verksamheten när det gäller exempelvis projektmodeller, processkartläggningar, processutveckling och verksamhetsarkitektur. Det kan vara ett helt team med verksamhetsutvecklare, enterprise arkitekter och andra roller. Eller så är det en enda verksamhetsutvecklare, vilket är vanligast om det handlar om en mindre organisation. Den här typen av funktioner är vanliga inom såväl kommuner som landsting och större företag.


Att arbeta som verksamhetsutvecklare är stimulerande och givande, men det är inget enkelt arbete och verksamhetsutvecklaren ställs oftast inför många utmaningar. Samtidigt finns det många fördelar med yrket. En verksamhetsutvecklare samarbetar ofta med verksamhetsarkitekter eller enterprise arkitekter. Ett starkt team bildas när flera personer med kompletterande kompetenser samlas.


Vad gör en verksamhetsutvecklare?

En verksamhetsutvecklare arbetar med att stötta projekt och förvaltning när det gäller prioriteringar, arbetssätt och metoder. Det kan handla om att gå in i ett projekt som fastnat eller går trögt för att stötta och se vilka vägar som kan leda framåt. Andra gånger är verksamhetsutvecklaren med från början för att prägla förhållningssätt och sätta ramarna redan i inledningsskedet. På så sätt är det möjligt att undvika en del vanliga misstag som annars kan ske längs vägen.


En verksamhetsutvecklare är van vid att kliva in i olika områden och behöver inte alls vara expert inom de olika grenarna av verksamheten. Istället handlar det om att hjälpa verksamheten att tillämpa generella metoder och principer som visat sig fungera i alla möjliga sammanhang. Ofta rör det sig om att hitta strukturerade sätt att angripa olika typer av problem.


När det gäller projekt kan verksamhetsutvecklaren vara expert på projektmodellen och stötta i de olika faserna av projektet, från förstudie till leverans och överlämning till förvaltning. Handlar det om förvaltningsarbete kan verksamhetsutvecklaren stötta med processkartläggningar och metodstöd när det gäller exempelvis processutveckling och nyttoanalys.Vem passar yrket verksamhetsutvecklare för?

En verksamhetsutvecklare behöver vara orädd, bekväm med att hålla workshops och ha ett driv när det gäller att få verksamheter och processer att fungera på ett optimalt sätt. Ofta är det just ivern att förbättra verksamheten som driver verksamhetsutvecklaren. Dessutom är det bra att vara kunnig inom olika typer av arbetsmetoder som agilt arbetssätt, scrum, projektmodeller och processarbete.


Det är inte ovanligt att drivna medarbetare som har ett intresse för verksamhetsutveckling vidareutbildar sig och byter tjänstebenämning till verksamhetsutvecklare efter att ha arbetat som exempelvis projektledare eller teamledare inom samma organisation.


Att vidareutbilda befintlig personal till verksamhetsutvecklare för med sig en del fördelar. Det är till exempel bra att verksamhetsutvecklaren har god kännedom om verksamheten sedan tidigare och kanske också har byggt upp ett förtroende bland kollegor.


Vilka fördelar finns med yrket?

Att arbeta som verksamhetsutvecklare är både stimulerande och givande. Särskilt när det arbete som läggs ner visar sig göra stor skillnad. En verksamhetsutvecklare behöver sällan stå ensam ansvarig för ett resultat eller en leverans. Istället handlar det om att hjälpa verksamheten att ta ansvar för de projekt och de processer som är aktuella.


Att så gott som alltid få arbeta framåtblickande med förbättringar och utveckling är stimulerande. En verksamhetsutvecklare få ofta vara med i spännande projekt och skeenden i organisationen där det händer något som påverkar många eller på annat sätt får en avgörande betydelse. Därför är det sällan tråkigt att arbeta som verksamhetsutvecklare. Så för den som gärna undviker en grå vardag där den ena dagen är den andra lik kan yrket som verksamhetsutvecklare vara ett utmärkt alternativ.


Vilka utmaningar ställs en verksamhetsutvecklare inför?

En verksamhetsutvecklare behöver kunna växla mellan olika uppgifter och områden under loppet av en dag. Ibland kan det vara frustrerande att inte få möjlighet att ta ett projekt från start till mål - arbetet hänger till syvende och sist på någon annan. Dessutom är det inte alltid verksamheten är mottaglig för de metoder och arbetssätt som verksamhetsutvecklaren står för och propagerar för. Här behövs en förmåga att övertyga och argumentera utifrån beprövad erfarenhet.


Att arbeta som verksamhetsutvecklare är utmanande, men framför allt en förmån och en möjlighet för den som vill vara med och utveckla en verksamhet. Dessutom är det en stor förmån att själv få utvecklas i rollen, lära sig mer och bli allt bättre på att stötta verksamheten. Vi söker helt enkelt dig som ser vilken bokstav som saknas i QWASZ.
Comments


bottom of page