Software AG erbjuder två verktyg för att på ett kraftfullt sätt modellera processer och optimera din verksamhet: ARIS Business Architect och ARIS Business Designer.

ARIS Business Designer är ett BPM-verktyg med kollabrationsmöjligheter, som är lätt att komma åt och lätt att använda. Praktiskt taget vem som helst kan designa snabba processer för att förbättra företagets resultat – från produktutveckling till försäljning och service.

Enterprise Architect är en högpresterande plattform för modellering, visualisering och design som bygger på UML 2.4.1-standarden. 

Med fullständig spårbarhet från mindmapping, genom krav på affärs-och mjukvarudesign och distribution, ger Enterprise Architect 9,3 den typ av robusta och effektiva visualisering och samarbete som krävs i dagens stora och krävande modellering miljöer.

QualiWare Lifecycle Manager (QLM) är en modelleringsprogramvara som ger företag och organisationer en effektiv och integrerad lösning för verksamhetsutveckling, systemutveckling och verksamhetsarkitektur. 

QualiWare har idag en ledande ställning på den skandinaviska marknaden med drygt 400 företag och organisationer som aktivt använder systemet. QLM är också en föregångare inom området Enterprise Architecture och har även här en ledande ställning i Skandinavien.

OpenText Metastorm BPM ger en BPM-serie som gör det möjligt för ett företag att utforma och driftsätta globala applikationer som integreras med befintliga system, automatiserar manuella steg, ger synlighet över en komplett affärsprocess, och ge företagen en möjlighet att utforma processförbättringar som hjälper dem att nå sina mål – utan att begränsas av befintliga system.