top of page
SKB bakgrund

SÅ ANVÄNDER SKB
ENTERPRISE-ARKITEKTUR FÖR ATT SKAPA NYTTA

SKB:s samarbete med aRway

SKB började arbeta tillsammans med aRway år 2016, med målet att sätta upp ett arkitektur-repository. I samarbete med SKB har interna processer kunnat utvecklas för att bli mer logiska och få fysiska funktioner i applikationer.

 

Prime Arch är aRways arkitekturramverk, och det är via denna applikation som SKB har kunnat effektivisera sina processer. Processer som i regel tar tid, är komplicerade att få överblick över och som kräver specialiserade verktyg blir enkla i Prime Arch tack vare direkt tillgång till dimensioner, vyer, praktiska tips och studier av hur andra gör – vilket kan användas för att förstärka de egna processerna.

I denna intervju kan du läsa mer om de många fördelar med att använda sig av Enterprise-Arkitektur, ramverket Prime Arch och hur SKB använder sig av det.

Fyll i formuläret för att ta del av hela intervjun
bottom of page