top of page
Man tittar på väg med model på.jpg

Processutveckling för kommuner

I den här texten kommer ni kunna läsa om varför det är viktigt att arbeta med processer och hur ni kommer i gång med ett processorienterat arbetssätt. Vi går även igenom vilka förberedelser som krävs, hur arbetet med processutvecklingen inleds samt förvaltning av processbeskrivningen.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT ARBETA
MED SINA PROCESSER?

Det handlar om att ha koll på sin verksamhet och att hela tiden arbeta med effektivisering. Just effektivisering och verksamhetsutveckling är svårt att arbeta med om det inte finns en grundläggande förståelse för vad arbetet faktiskt går ut på och hur det bedrivs i nuläget. Det är först när processerna är kartlagda som det är möjligt att börja fundera på hur de skulle kunna förbättras. Då handlar det om effektivisering, men även om ökad kvalitet.

Ett annat viktigt område är regelefterlevnad. Gör ni saker på rätt sätt? Följer ni de lagar och regler som styr er verksamhet? Genom att kartlägga processerna är det möjligt att utvärdera arbetssätten och arbeta med ständiga förbättringar, samt identifiera möjligheter till effektiviseringar.

Fyll i formuläret för att ta del av hela texten

Klicka här för att ladda ner

Processutv kommun
bottom of page