top of page
Business Model

Förvaltning av er verksamhetsarkitektur

Med vår professionella förvaltning av er verksamhetsarkitektur får ni stöttning i att sätta upp strukturer kring enterprise arkitekturarbetet i stort. Det hjälper er att nå de mål som er verksamhet har satt upp för arkitekturarbetet. I vår förvaltning av verksamhetsarkitektur erbjuder vi även resurser för att hantera den dagliga driften och modelleringen av ert strukturkapital innan ni etablerat en förvaltningsorganisation. Vi har lång erfarenhet av underhåll av strukturkapital och de rutiner som krävs för ett långsiktigt modelleringsarbete, såsom versionshantering och kvalitetssäkring.
 

Att få ett stöd i förvaltningen av er verksamhetsarkitektur hjälper er att lägga en grund för den samsyn och den gemensamma kommunikation som behövs för ett framgångsrikt enterprise arkitekturarbete. Bland annat genom att vår förvaltning leder till en tydlig grundstruktur med väldefinierade objekt och en gemensam terminologi. Det blir också enklare att följa en gemensam standard med tydliga relationsbeskrivningar mellan objekt. Förutom att vår förvaltning ger er verksamhetsarkitektur en stabil struktur får ni det lättare att med tiden gå in i en egen förvaltningsorganisation som har alla verktyg och rutiner som krävs för att styra verksamheten och IT-stödet i rätt riktning. Med så framgångsrika resultat som möjligt.

Etablera förvaltning av er Enterprise arkitektur

Genom att titta på era befintliga strukturer hjälper vi till att upprätta Enterprise Arkitektur-förvaltning (EA-förvaltning). Det ger verksamheten tydliga kontaktvägar och en plattform för arkitekturarbetet. Detta hjälper er att bedriva arbetet på ett hållbart, kvalitetssäkrat och effektivt sätt. Det gör så att era IT-system och processer kan användas ännu bättre för att stötta och hjälpa hela verksamheten att nå era mål.

bottom of page