Historia

Tjänster

aRway är experter på modellering och hjälper företag att med IT-stöd förvalta och vidareutveckla ett företags strukturkapital inom Enterprise Architecture

Modellera

Vi dokumenterar era processer, informationsflöde och system i en miljö som är i ständig förändring. Verksamhetsmodellering försäkrar kvaliten gällande länken mellan strategiska mål och den operativa verksamheten.

Verksamhetsmodellering

Vill du veta mer om verksamhetsmodellering?

Processmodellering

Vi skapar kraftfulla processmodeller som förstås, används och som utgör en återanvändbar grund för framtiden.

Informationsmodellering

Vi dokumenterar verksamhetens informationsbehov och informationskrav som utgör grunden för en informationsarkitektur kan man undvika oönskad dubbellagring

Systemmodellering

Systemmodeller ger oss möjlighet att kunna analysera och identifiera effektiviseringsmöjligheter men även faktorer som är avgörande vid avveckling av system.

Strukturera

Vi förvaltar ert strukturkapital i ett EA- verktyg och gör det enkelt för ert företag att hantera och strukturera Ett EA- verktyg möjliggör hanteringen av en stor mängd EA- information på ett och samma ställe och som dessutom underlättar för ett enkel och översiktligt strukturupplägg för all data.

Releasehantering

Releasehantering hjälper vi er att visualisera verksamheten vid en angiven tidpunkt.

Verktygsexperter

Ska du utvärdera EA-verktyg, eller behöver du hjälp med ditt befintliga? Våra verktygsexperter hjälper dig oavsett vad

 
 
 

Kommunikation

Vi hjälper er att komma igång med rätt plattform för att kommunicera till verksamheten. Oavsett om en modell är komplex eller inte ska innehållet kunna appliceras och kommuniceras till vem som helst inom projektet men även utanför till resten av verksamheten. Nyckeln till framgång är kommunikation och möjligheten att kunna sprida kunskapen inom företaget är A och O för att kunna utvecklas.

Kommunicera modeller

EA-verktyg upplevs som komplexa, webbpubliceringar av processmodeller är svårlästa och begreppen är många. Vi hjälper er att kommunicera modellerna till verksamheten

Publicering & Rapporter

Maximera användningen av ditt EA-verktyg. Vi hjälper er att anpassa publicering och skapa rapporter

Utbildningar

Vi utbildar inom metod, teori och verktyg inom Enterprise Architecture och verksamhetsmodellering

Modelleringsutbildningar

Upplägget är detsamma som vi utbildar våra medarbetare i. Vi ser till att du och/eller din personal får de rätta kunskaperna som en modellerare ska ha.

Arkitekturutbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom process, information, system, tjänst – och målarkitekur

 

Förvaltning

Vi erbjuder resurser för att hantera den dagliga förvaltningen, driften och modelleringen

 

Genom att skapa en effektiv förändringsprocess inom företaget i form av ett Enterprise Architecture Center (EAC), får verksamheten den plattform som krävs för att försäkra att alla delar av företaget uppfyller de krav som finns och att de stödjer samma mål.

EA-Center

EA-verktyg upplevs som komplexa, webbpubliceringar av processmodeller är svårlästa och begreppen är många. Vi hjälper er att kommunicera modellerna till verksamheten

Mätning

Vi hjälper er att ta fram analyser, prognoser och beslutsunderlag i ledande mätningsvektyg Att arbeta med prognoser och mätningar av verksamhetens strukturkapital möjliggör benägenheten till att förbättra framtidsutsikterna för kontroll och hantering av den dagliga driften och utveckling av affärsverksamheten.

Processmätning

Vi utvärderar ständigt företagets verksamhet utifrån dess processer, information och system baserat både på det förflutna men även på framtida prognoser för utveckling av kundens verksamhet.