top of page
Virtual screen Mindmap or Organigram

Få rätt förutsättningar i er verksamhetsarkitektur för en framgångsrik verksamhetsutveckling

Insikter och förutsättningar inom er verksamhetsarkitektur är avgörande för att er organisation ska kunna arbeta systematiskt med verksamhetsutveckling. Med hjälp av en välstrukturerad verksamhetsarkitektur genom etablerade metoder säkerställs att ni får en målinriktad och effektiv utveckling. I verksamhetsutveckling utgör enterprise arkitektur (EA) en viktig brygga mellan verksamheten och IT för att nå önskade resultat. Bland annat skapar det de förutsättningar som behöver finnas på plats genom att bygga upp en kompetens, organisation och struktur för enterprise arkitektur.

Välj rätt ramverk för er verksamhetsarkitektur

När du ska optimera din verksamhetsarkitektur kan du välja mellan flera etablerade standarder. Att ha ett arkitekturramverk ger ett gemensamt språk i verksamheten att skapa ordning reda. Vi hjälper till att kartlägga era behov och ger en rekommendation som passar just er verksamhet utifrån vår långa erfarenhet av verksamhetsarkitektur. aRways konsulter är certifierade i Prime Arch men har även bred kompetens inom flertalet av de vanliga ramverken som ARIS, Archimate/TOGAF, Zachman, Arkitekturgemenskapen, Osterwalder, SAFe, etc.

Utbildning inom verksamhetsarkitektur för verksamhetsutvecklare

#1 på utbildning i verksamhetsmodellering

Utbildningar inom processmodellering, verksamhetsmodellering eller verksamhetsarkitektur möjliggör ett bättre stöd till organisationers verksamhetsarkitektur. Kurserna är gjorda för att få fler att arbeta med verksamhetsmodellering som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och samtidigt tillämpa en gemensam standard.

Utbildningen ger dig ett kraftfullt stöd för förvaltning och vidareutveckling av verksamhetsmodeller, samt en förståelse för hur verksamhetsarkitektur fungerar i praktiken. Det du lär dig kan du använda i bland annat problemlösning och verksamhetsmodellering i din egen verksamhet, för förbättringar och effektivisering.

 

aRway har tillsammans med vår affärspartner Prime Arch Academy tagit fram en utbildningsplattform för dig som är verksamhetsarkitekt och vill lära dig mer. Där får du lära dig allt du behöver veta om verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodellering för att kunna hantera verksamhetsarkitektens arbetsuppgifter. Vi ger dig friheten att utbilda dig i din egen takt. Ett utmärkt alternativ för dig som själv vill styra över din tid eller kunna fortsätta arbeta medan du studerar. När du har avslutat din utbildning får du ett certifikat på att du har genomfört utbildningen.

Organisera ert strukturkapital med enterprise architecture verktyg

Vi organiserar ert strukturkapital i ett verktyg för enterprise arkitektur och gör det enkelt för er organisation att använda och vidareutveckla det. 
 

Ska ni utvärdera enterprise arkitektur-verktyg, eller behöver ni hjälp med ert befintliga? Våra verktygsexperter hjälper till oavsett vad ni har för behov. 

  • Välja enterprise arkitektur-verktyg

  • Implementera enterprise arkitektur-verktyg

Gör verksamhetsarkitekturens modeller användbara för hela verksamheten

För att göra verksamhetsarkitekturen mer tillgänglig hjälper vi er att anpassa publicering efter era kommunikationsbehov. Vi kan även hjälpa er att skapa effektiva rapporter från enterprise arkitektur-verktyget i era befintliga kommunikationskanaler till verksamheten. Innehållet i er verksamhetsarkitektur ska alltid kunna spridas till relevanta intressenter på ett enkelt och interaktivt sätt. Kommunikation är nyckeln till framgång och förmågan att sprida kunskap behöver byggas upp på ett strukturerat och säkert sätt. Vi hjälper er att hitta rätt bland valmöjligheterna och att sätta upp den lösning som bäst passar era behov.

Utbildning i Sparx Enterprise Architect

Tillsammans med vår affärspartner Crest erbjuder vi även utbildningar för dig som är verksamhetsutvecklare/ verksamhetsarkitekt och använder verktyget Sparx Enterprise Architect.

bottom of page