top of page
Fördelar med att ha en väl utformad verksamhetsarkitektur

Kundcase

Här kan ni se ett urval av projekt vi har gjort tidigare. Kontakta oss om ni behöver referenser från tidigare uppdrag.

element

Tydligare processer höjer effektiviteten och kundnöjdheten hos Norrenergi

Norrenergis nyanslutningsprocess för nya fjärrvärmekunder omfattade flera avdelningar och var så komplex att den orsakade missförstånd och förseningar. För att kunna göra processen tydligare och enklare tog Norrenergi hjälp av aRway för en processkartläggning.

Afa Försäkring om nyttan med processkartläggning
och kravställning

Afa Försäkring är ett försäkringsbolag och en av Sveriges ledande finansiärer av forskning inom arbetsmiljö. I företagets processer ingår allt från kapitalförvaltning och försäkringsdistribution till kundtjänst och HR. Det är därför viktigt att samtliga delar av företaget bedrivs på ett effektivt sätt.

Afa case
SKB case

Så använder SKB
Enterprise arkitektur för att skapa nytta

SKB började arbeta tillsammans med aRway år 2016, med målet att sätta upp ett arkitektur-repository. I samarbete med SKB har interna processer kunnat utvecklas för att bli mer logiska och få fysiska funktioner i applikationer.

bottom of page