top of page
  • Skribentens bildFilip Hammarlund

Kort- och långsiktiga fördelar med enterprise arkitektur

Uppdaterat: 4 mars

När enterprise arkitektur införlivas i en verksamhet, blir enterprise arkitekterna viktiga för att organisationen ska nå framgång. Men enterprise arkitektur går inte enbart ut på att bygga en kunskapsbas när det handlar om verksamhet och IT. Det handlar mer och mer om såväl kortsiktiga som långsiktiga vinster, där enterprise arkitekter deltar i arbetet när det gäller strategiska prioriteringar och att bidra med specifik kunskap som är värdefull för de agila teamen. I den här texten kommer vi titta närmare på hur enterprise arkitekter kan uppnå såväl kort- som långsiktiga vinster.

ett diagram över kort- och långsiktiga vinster med enterprise arkitektur

Kortsiktiga vinster med enterprise arkitektur

Traditionellt har enterprise arkitekter mest fokuserat på IT-arkitektur (applikationer/system, data och infrastruktur). För att påverka sin organisation i högre grad fokuserar de nu mer på hela verksamheten med alla ingående delar. Men det kan vara svårt att komma igång med enterprise arkitektur på rätt sätt. Därför bör en enterprise arkitekt gärna få snabba framgångar i en win-win-situation och bygga fart därifrån.


Enterprise arkitekter gör klokt i att börja bygga sin enterprise arkitektur utifrån ett avgränsat område och, genom att visa på nyttan inom det området, forma resten av organisationens kunskapsbas, för att på sikt kunna underhålla den i ett samarbetsverktyg för enterprise arkitektur där den kan återanvändas och delas.Vad krävs för att nå denna kortsiktiga framgång genom enterprise arkitektur?

Grunden är att ha en ledning som känner och litar på dig och som är öppen för nya idéer. Undvik en ledning som tenderar att fokusera på kortsiktigt tänkande. Det handlar alltså om en ledning som har en grundläggande förståelse för hur en arkitekturfunktion kan göra skillnad för en organisation. Inledningsvis kan det vara viktigt att ha visst tålamod med ledningen eftersom det många gånger är först när ledningen ser den praktiska nyttan av arbetet som den verkligen blir övertygad om värdet av att investera i en arkitekturfunktion.


Dessutom bör man undvika att börja med en organisationsomfattande transformation initialt. Detta kräver mycket tid och en gedigen kapacitet, samt kunskap från olika ytterligare domäner. Dessutom finns det risk att projektet upplevs som alltför trögt om det omfattar för mycket.


Börja smått, genom att välja ett område som snabbt kan förbättras men som ändå är tillräckligt intressant för att visa värdet av enterprise arkitektur, förslagvis att dokumentera processer är en bra start. När du har visat värdet av enterprise arkitektur genom en eller flera kortsiktiga framgångar, blir det lättare att övertyga din organisation om att enterprise arkitektur kan användas för att optimera allokeringen av verksamhetens resurser för program- och portföljinitiativ.


Alltför ofta slösar IT-chefer och portföljledningar med värdefulla resurser på initiativ som är av mycket liten strategisk betydelse. Enterprise arkitektur gör det möjligt att prioritera initiativ enligt strategierna i organisationen och lägga de initiativ som inte spelar någon roll åt sidan.


Det finns ett antal affärs- och enterprise arkitekturmetoder som kan hjälpa organisationen att svara på frågan om vilket av de många potentiella initiativen som bör levereras först.


Långsiktiga vinster med enterprise arkitektur

Enterprise arkitektens jobb stannar inte vid att ta fram färdplaner och hjälpa ledningen att välja ett optimalt scenario. Digitala transformationsprojekt misslyckas ofta med sina mål och blir ofta försenade eftersom samordningen brister och det saknas arkitektoniska bryggor mellan verksamhets- och IT-aktörer. Det är därför som kompetenta och framgångsrika arkitekter alltid kommer att se till att göra sin detaljerade arkitekturmodell tillgänglig för dem som är involverade i leveransen av taktiska projekt eller strategiska initiativ.


Detaljerade element från verksamhetsarkitekturen kan vara extremt användbara när det handlar om kravställning och “user stories” som vanligtvis används vid leverans av agila lösningar. Istället för att börja med en tom sida kan man istället skriva ett första utkast till en “user story” med hjälp av detaljerade arkitekturelement som definieras i arkitekternas ramverk även här kan man använda sig av en dokumenterad process som start.Gör enterprise arkitekturen till en naturlig del av verksamheten

Kostnaden för en hel arkitekturfunktion kan finansieras om enterprise arkitekterna delar med sig av sitt arbete och sina ramverk till agila experter och utvecklare vars uppgift är att leverera meningsfulla lösningar till organisationen. Med andra ord: kostnaden för funktionen är finansierad samtidigt som nyttan som funktionen gör för organisationen blir allt tydligare i takt med att kortsiktiga och långsiktiga framgångar uppnås.


På det här sättet är det möjligt att lägga betydligt mindre tid på att ta fram krav och “user stories”. Det första utkastet till en “user story” kan helt enkelt hämtas från organisationens arkitekturmodell där initiativ, kapacitet, intressenter, applikationer och information/data redan finns tillgängligt att använda.


När arkitekturen blir en naturlig del av verksamheten, blir enterprise arkitekterna viktiga för framgången för organisationen. För att bli accepterade kan de först behöva nå kortsiktiga vinster. Efter ett tag kan enterprise arkitekterna också visa sitt värde genom att visa hur man väljer strategiska, prioriterade initiativ framför andra. Slutligen kan enterprise arkitekter uppnå sin fullskaliga potential när de börjar delta i planeringen av leverans av agila lösningar.


Kom igång med verksamhetsarkitektur

Behöver ni hjälp med er verksamhetsarkitektur? Bland våra tjänster kan ni se hur vi kan hjälpa er komma igång eller ta er arkitektur till nästa nivå.


Comments


bottom of page