top of page
  • Skribentens bildFilip Hammarlund

6 vanliga problem i IT arkitekturen

Uppdaterat: 4 mars


Fallgropar i IT arkitekturen

Har du koll på din IT-arkitektur? Att det finns några områden där du känner dig osäker kan verka som ett litet bekymmer, men alltför många brister i arkitekturen kan lätt ställa till allvarliga problem. Risken finns att du får en svag infrastruktur som försvårar arbetet för hela organisationen.


De organisationer som väljer att inte kontrollera sin IT-arkitektur kan råka ut för duplicerade system, inkonsekventa data och en rad andra problem. Det finns risk för överflödig data och applikationer samt föråldrad teknik. Allt detta leder till en skakig infrastruktur som påverkar organisationen negativt. I den här artikeln tittar vi närmare på 6 vanliga problem i IT-arkitekturen och hur det är möjligt att åtgärda dem.


Syftet med IT-arkitektur

Ofta beror dålig arkitektur på bristande kommunikation, vilket innebär att anställda och/eller ledningen kanske inte ens är medvetna om vissa problem. Odokumenterade applikationer kan leda till föråldrad och redundant teknik. Dessa system blir svåra att underhålla och det kan innebära slöseri med såväl tid som pengar. Brist på kontroll kan också skapa säkerhetsluckor, vilket gör din IT-miljö sårbar för hot utifrån.


Fördelar med en robust IT-arkitektur

Omvänt skapar en stabil IT-arkitektur flera fördelar för din organisation. En välplanerad och robust IT-arkitektur utgör ryggraden i varje framgångsrik verksamhet. Du kan exempelvis minska kostnaderna genom att reducera överflödig data och applikationer. Att förenkla din arkitektur kommer också att förbättra din övergripande IT-kvalitet och prestanda.


6 vanliga IT-problem kopplade till IT-arkitekturen


1. Föråldrad teknik

Ett tecken på en svag IT-infrastruktur är föråldrad teknik. Det här inkluderar hårdvara, mjukvara samt tekniska tjänster som inte längre används. Enligt en undersökning gjord av Aberdeen slösade företag bort 37 procent av sin mjukvarubudget på föråldrad teknik. Föråldrad teknik kostar mer pengar att drifta, samtidigt som den kan innebära säkerhetsrisker. Advanced Network Solutions uppskattar att datorer över 3 år är 28 procent mer mottagliga för virus.


För att bekämpa föråldrad teknik gäller det att genomföra en inventering av all teknik i din infrastruktur. Du kan sedan fastställa förekomsten av föråldrade plattformar och avgöra om det är nödvändigt att uppdatera till nyare teknik.


När du köper in ny teknik ska du se till att den erbjuder nya funktioner och att den fungerar tillsammans med de senaste uppdateringarna. Utför konsekvent förebyggande underhåll och planera framåt för utbyte av utrustning och support.


Genom att följa dessa procedurer och hålla din teknik uppdaterad kan du skydda din infrastruktur från riskerna som är förknippade med föråldrad teknik.


2. Manuell inmatning

Ett annat vanligt problem i IT-miljöer är dubblerad manuell inmatning, en process där människor manuellt måste mata in en uppsättning data på nytt istället för att få den överförd automatiskt. Det är en process som ofta innebär risk för fel, vilket leder till inkonsekventa data, samt skapar ineffektivitet.


Överväg istället att automatisera överföringsprocessen för att undvika mänskliga fel och för att spara tid. Schemalagda överföringar gör att du kan effektivisera processen så att du kan undvika fel, minska förseningar och öka den övergripande transparensen och kontrollen.


3. Redundanta applikationer

Ett annat växande problem är förekomsten av redundanta applikationer. Ibland investeras det medvetet i redundanta komponenter i ett system som ett skydd i händelse av fel. Men många applikationer kräver inte denna redundans, och att ha för många applikationer ökar kostnaderna och komplexiteten, för att inte tala om att det kräver mycket IT-resurser.


Applikationsredundans kan också bero på bristande kommunikation, brist på centralisering eller ovilja att slå samman system. Eliminera redundans genom att göra en applikationsinventering och ta bort alla onödiga applikationer.


4. Dataredundans

I likhet med redundanta applikationer uppstår dataredundans när samma uppsättning data lagras på flera platser, ibland för säkerhetskopiering och återställning. När organisationer överför data från fysiska lagringsenheter till molnet letar de inte alltid efter redundans, vilket kan leda till högre kostnader, lägre prestanda och äventyrad säkerhet.


Genomför regelbundna kontroller för att identifiera och eliminera överflödiga och oanvända data. Du bör också implementera Master Data Management (MDM), en process för att centralisera data som gör att du kan effektivisera datadelning och få en heltäckande bild över alla data.


5. Datainkonsekvens

Datainkonsekvens beror på behovet av att migrera data från en plats till en annan, vilket uppstår när data lagras i olika format. Ofta är en post korrekt, medan de andra är inkorrekta, vilket leder till korrupta eller saknade data och otillförlitlig information.


Utvärdera datakällorna för att förstå sambandet mellan dem; det kommer ge dig bättre datasäkerhet och en lägre risk för fel.


6. SPOF

En annan brist i IT-arkitekturen är förekomsten av Single Points of Failure (SPOF), ett problem som innebär att ett enda fel kan äventyra driften av ett helt system. En trasig router utan backup kan till exempel leda till systemfel, skapa flera säkerhetsproblem och onödiga driftstopp.


SPOF kan förebyggas genom att ha backup-system på plats. För att upptäcka och mildra SPOF:er, kan du utföra en SPOF-revision och se till att dokumentera varje komponent i din IT-infrastruktur. Identifiera sedan eventuella SPOF:er och se till att du har nödvändiga säkerhetskopior på plats för att minimera risken.


Kom igång med verksamhetsarkitektur

Behöver ni hjälp med er verksamhetsarkitektur? Bland våra tjänster kan ni se hur vi kan hjälpa er komma igång eller ta er arkitektur till nästa nivå.


Comentários


bottom of page