top of page
  • Skribentens bildFilip Hammarlund

Därför ska du gå en e-utbildning i verksamhetsmodellering

Uppdaterat: 4 marsKollage med porträtt av Filip och en man som skriver anteckningar

Vad är verksamhetsmodellering?

Verksamhetsmodellering innebär att modellera med information, mål, processer och andra delar av en verksamhet. ”Genom att dokumentera och visualisera en verksamhet och dess processer är det möjligt att skapa överblick, en gemensam förståelse och ett gemensamt språk.” Arbetet kan sedan ligga till grund för verksamhetsförändringar och optimering av processer.

-Filip Hammarlund, Verksamhetskonsult på aRway


Genom att gå en e-utbildning i verksamhetsmodellering kan du lära dig mer och börja praktisera verksamhetsmodellering i din verksamhet. I den här artikeln kommer vi berätta mer om vad det innebär att gå en e-utbildning i verksamhetsmodellering.


Vad kan du få ut av en e-utbildning i verksamhetsmodellering?

Genom att gå en e-utbildning i verksamhetsmodellering kan du fördjupa dina kunskaper och få den förståelse som krävs för att du ska kunna börja praktisera verksamhetsmodellering tillsammans med dina kollegor.


”Under utbildningen får du lära dig vad verksamhetsmodellering är, varför det är viktigt samt varför det kan finnas behov av olika typer av beskrivningar av verksamheten. Du kommer att få en introduktion till ramverk som används inom verksamhetsarkitektur (EA), samt lära dig mer om det kraftfulla och flexibla ramverket Prime Arch. Du kommer också att lära dig att ta fram en informationsmodell som dokumenteras steg för steg.”

-Filip Hammarlund


Efter att du genomgått utbildningen kommer du kunna dokumentera en verksamhetsarkitektur genom att rita upp modeller av verksamhetens mål, intressenter, resurser och processer. Utöver att modellera processer så kommer du även kunna generera dokumentation och skapa rapporter i exempelvis rtf och HTML.


Tack vare effektiva övningar lär du dig hur du ska åstadkomma spårbarhet mellan olika modelltyper samt hur du drar nytta av det. Utbildningen riktar sig till dig som vill ha ett kraftfullt stöd för förvaltning och vidareutveckling av verksamhetsmodeller samt vill förstå hur Enterprise Architecture fungerar i praktiken. Går du e-utbildningen får du även tillgång till ett omfattande material som du kan återvända till i din arbetsvardag när du behöver tips eller har kört fast i arbetet.

Utveckla din verksamhet med hjälp av verksamhetsmodellering

Genom att använda verksamhetsmodellering i din verksamhet kan du skapa förutsättningar för förbättringar och effektivisering. Samla gärna de som arbetar i en gemensam process och kartlägg den med hjälp av de metoder för visualisering som du lär dig i utbildningen.


Modellera processer med hjälp av verksamhetsmodellering

”Tillsammans ritar ni upp processen, tar ett steg tillbaka och tittar på de olika delarna, samt helheten. Det kommer förmodligen inte dröja länge förrän ni ser potential till förbättringar. Dokumentera de idéer som kommer upp och gör gärna en övning där ni röstar på vilka förbättringsförslag som ska prioriteras.” säger Filip.


Att leda en sådan workshop kan vara en utmaning för den som är nybörjare inom området verksamhetsmodellering, så ta gärna hjälp av en erfaren verksamhetsarkitekt, verksamhetsutvecklare eller konsult inom området.


Workshopen kommer hjälpa verksamheten att se på det egna arbetet med nya ögon - med ett utifrånperspektiv. Dessutom kommer verksamhetsrepresentanterna att tvingas hitta gemensamma begrepp för det arbete som utförs. På så sätt skapar ni en gemensam begreppsapparat som gör det möjligt att prata med varandra om potentiella förbättringar. Det är en förutsättning att ha ett gemensamt språk för det gemensamma arbetet för att nå fram till varandra och kunna förstå varandras idéer.


”I större organisationer är det inte ovanligt att personal arbetar i samma process men vid olika enheter och i olika stuprör. Risken är att dessa personer inte träffar varandra i vardagen och inte får en förståelse för kollegans arbete. Trots detta är tanken att dessa personer ska arbeta mot ett gemensamt mål.” -Filip Hammarlund


Genom att anordna en eller flera workshops där representanter från alla delar av processen träffas, skapas förutsättningar för dessa olika delar av verksamheten att förstå varandra och börja prata om processen som något gemensamt. Förmodligen finns det överlämningar och andra skarvar i processen som antingen är oklara eller har förbättringspotential.

Processledare och processägare

Genom att analysera nuläget och få en bild av de ingående delarna i processen är det möjligt att börja arbeta med verksamhetsutveckling. Detta kan lämpligen ske i en processgrupp med en processledare som ansvarar för att förbättringsåtgärderna blir genomförda.


I en större organisation är det inte ovanligt att det övergripande ansvaret för processen och dess mål finns hos en processägare som har en styrgrupp för processen. Här formuleras processens mål och här finns det yttersta ansvaret för processens utformning.


Ofta kan det krävas en processägare och en styrgrupp för att kunna ta obekväma beslut när det gäller hur processen ska utformas. Ska processen möta kundens ibland högt ställda krav oavsett kostnad? Eller ska processen snarare effektiviseras, förenklas och förtydligas trots att det kan innebära lägre kvalitet för slutkunden? Den typen av beslut kan oftast inte en processledare ta, eftersom den befinner sig för nära verksamheten. Då är en processägare (som kanske har rollen som enhetschef eller liknande) vara bättre lämpad.Comments


bottom of page