top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Afa Försäkring om samarbetet med aRway

Uppdaterat: 4 mars


processkartläggning och kravställning

Mia Ernlund Boman arbetar på HR-avdelningen vid AFA Försäkring. Hon arbetar med samordning kring alla de IT-system som stöttar HR-funktionen. I en intervju berättar Mia om samarbetet med aRway och den nytta som aRway har gjort för organisationen. Läs vidare för att lära dig mer om hur processkartläggningar och metodstöd inom kravställning och dokumentation kan bidra till ett mer effektivt arbete eller ladda ner hela intervjun här!


Afa Försäkring samarbetar med aRway

Afa Försäkring började samarbeta med aRway i samband med införandet av GDPR. Då behövde de ha full koll på vilken data som behandlas och hur. Där hade Afa Försäkring ett arbete att göra för att komma ikapp.


Samarbetet övergick sedan till att handla mer generellt om digitalisering av verksamheten och aRway var med och arbetade fram en processkarta för att organisationen skulle få koll på nuläget. Processkartläggningen har sedan varit en bra utgångspunkt när Afa Försäkring har arbetat med kravställning gentemot leverantörer.


Processkartläggningen följs upp och justeras i takt med att verksamheten förändras. På det sättet har de alltid en aktuell dokumentation som de kan ta del av och använda direkt. Mia beskriver det här som en stor fördel och som ett av de områden där aRways bidrag verkligen har kommit till nytta.


Klassificering av information och kartläggning av processer

Förutom digitalisering har Afa Försäkring även arbetat tillsammans med aRway när det gäller rekrytering och dess verktyg för kompetensutveckling. Från början handlade det mycket om att klassificera all information utifrån ett säkerhetsperspektiv. Det resulterade efterhand i en ambition att köpa in ett helt nytt modulsystem som ni kan läsa mer om i intervjun.


Arbetet med aRway innebar en hel del jobb med klassificering av information samt kartläggning av processer. Metoderna var helt nya för HR-funktionen på Afa Försäkring, så här behövdes verkligen expertisen från aRway. Att förstå hela processen var svårt från början, men det klarnade efter hand. Därför var det viktigt att ha med aRway som ett stöd kring metoderna.


Kravställning och dokumentation

Resultatet innebär stora mängder data som det går att göra väldigt mycket med. Dessutom skapar själva tillvägagångssättet en medvetenhet om hur man jobbar med information och varför. Formerna med workshops passade HR-funktionen alldeles utmärkt


När det gäller kravställning gentemot leverantörer har aRway rent konkret varit med och faciliterat ett möte med en potentiell leverantör när det gäller den nya kursmodulen som ska köpas in. Leverantören fick vara med och svara på vad produkten klarade av och aRway hjälpte till att dokumentera. aRway är experter när det gäller kravställning och dokumentation. För Afa Försäkring var det bara att titta på slutresultatet och avgöra vilken produkt som bäst levde upp till kraven.


Läs hela intervjun med Afa Försäkring

Mia är verkligen nöjd med samarbetet med aRway och ryktet har spridit sig till andra delar av organisationen där aRway också är inne och arbetar.


Tack vare metodstödet när det gäller bland annat processkartläggningar har Afa Försäkringar utvecklat sin verksamhet och optimerat sina processer. I hög grad handlar det om att låta någon som är expert på metoderna kliva in och hjälpa organisationen att se på den ur nya perspektiv. Genom att kartlägga nuläget och se de brister som finns är det möjligt att hitta nya, bättre lösningar på problem.


Många organisationer skulle likt Afa Försäkring kunna utveckla sina processer med hjälp av det metodstöd och den expertis som aRway erbjuder. Vill du fördjupa dig i hur AFA Försäkring har samarbetat med aRway och läsa fler konkreta exempel på vilken nytta samarbetet har skapat?


Comments


bottom of page