top of page
  • Skribentens bildGabriel von Bahr

Gå vår utbildning i Sparx EA - lär dig mer om verksamhetsmodellering

Uppdaterat: 29 nov. 2023


modelleringsverktyg sparx ea

När du behärskar det välkända modelleringsverktyget Sparx Enterprise Architect håller du i nyckeln till en mer lättarbetad verksamhetsarkitektur. Det är också därför vi på aRway har valt att vidareutveckla vår utbildning i Sparx och gjort den mer omfattande. På så sätt kan vi stolt erbjuda, och leda dig till djupare kunskaper, inom verktyget Sparx EA. Utbildningen har dessutom blivit lättare att anpassa till din organisations förutsättningar.


Ska en verksamhet börja arbeta med Sparx – eller har grupper som ska hantera enterprise architecture och påbörja sin verksamhetsmodellering – så är det den här utbildningen som ger de rätta kunskaperna för att lyckas. Här får du veta mer om innehållet i utbildningen, och hur du söker till den.


Sparx EA - för en enklare och smartare verksamhetsmodellering


Verksamhetsmodellering gör det enklare att se helheten, men också att beskriva det komplexa i en omfattande verksamhetsarkitektur. Modelleringen ger en tydlig bild av arbetet inom verksamhetsarkitekturen. Det görs till exempel genom att visualisera processer, applikationer, och data. När de många olika delarna och dimensionerna blir överskådliga ökar förståelsen, och det underlättar kommunikation och samarbete kring verksamhetsarkitekturen. En bättre gemensam förståelse leder också till att det blir enklare att utveckla och optimera processerna i verksamheten. Något som i sin tur bidrar till högre effektivitet och lönsamhet.


Sparx EA är ett av de mest välkända verktygen för att visualisera diagram och modeller över verksamheten och dess olika projekt. Det ger dig bland annat möjligheten att skapa modeller inom applikation, process, information och förmåga. Genom Sparx EA får du en enkel, kraftfull plattform som gör det lättare att förstå arbetet, samt effektivisera och utveckla verksamhetsarkitekturen. När du kan Sparx EA kan du ta kontrollen över din organisations verksamhetsmodellering.


Det här får du lära dig under utbildningen

Vår nya utbildning i Sparx EA är speciellt till för dig som arbetar med verksamhetsarkitektur hos större företag eller myndigheter. Du är verksam som till exempel informations-, verksamhetsarkitekt eller processägare, och behöver en grundutbildning i Sparx EA för att hantera verktyget på bästa sätt. Utbildningen är även till för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper i Sparx EA och lära dig nyheterna i verktyget.


Målet och syftet med utbildningen är att ge:


  • Grundläggande kunskaper i Sparx EA för att kunna använda verktyget på ett bekvämt sätt, och att navigera rätt.

  • Förståelse för verktyget i relation till verksamhetsmodellering och arkitektur.

  • Förmåga att kunna skapa enkla och visuella diagram med element och relationer.

  • Kunskaper att kunna skapa diagram i flera olika typer av dimensioner.

Den utvecklade utbildningen i Sparx består av fyra olika delar:


  • Del 1: Här får du till att börja med lära dig grunderna. Vi går igenom begreppen verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodellering samt vad modelleringsspråk är. Vi går även igenom vad ett modelleringsverktyg är och hur det fungerar.

  • Del 2: Efter att ha lärt dig de grundläggande kunskaperna är det dags för en introduktion till Sparx EA. Bland annat genom mindre övningar i verktyget, men även inom modellering eftersom du behöver kunna modellering för att kunna jobba i verktyget.

  • Del 3 & 4: När du har blivit bekant med Sparx EA går de resterande delarna av utbildningen ut på att arbeta med fördjupade övningar i verktyget. På så sätt blir du bekväm med att arbeta i det, och kan börja använda det inom din organisation. Slutligen får du genomföra längre övningar i olika dimensioner, som till exempel process, förmåga, applikation och information.
Vilket arkitekturramverk utgår utbildningen från?

Olika verksamheter använder olika ramverk, modelleringsspråk och notationer. Vi på aRway använder till exempel ramverket Prime Arch. Som ett beprövat och användbart ramverk bidrar det till att lättare kunna beskriva komplexa verksamheter, skapa samsyn, ta korrekta beslut och utveckla verksamheten. Den nya Sparx-utbildningen utgår i grunden från Prime Arch, och kan naturligtvis anpassas till din verksamhet och de ramverk och tillhörande modelleringsspråk som används. I och med det säkerställer vi att du framgångsrikt ska kunna behärska Sparx EA i den egna verksamhetsarkitekturen.


En utvecklad och mer anpassningsbar utbildning för just din enterprise arkitektur-nivå

Möjligheten att anpassa utbildningen till olika ramverk beroende på verksamhet och ramverk är bara en av nyheterna med vår utvecklade Sparx-utbildning.


Gabriel von Bahr, Modelling Expert och utbildningsledare på aRway, är en av dem som har utvecklat kursen för att kunna erbjuda en mer omfattande utbildning. Hans mål har varit att ta fram någonting som hjälper användarna att verkligen komma in i verktyget och bli bekväm med begreppen i det:


”Vi har höjt utbildningen och erbjuder nu fler delar och en djupare förståelse av Sparx och verksamhetsmodellering. Genom att ge den mer flexibilitet kan vi anpassa den efter vilket ramverk som helst beroende på vilken miljö deltagarna arbetar i. Vi kan även anpassa innehållet efter den nivå deltagarna befinner sig på, exempelvis genom att lägga till övningar vid behov. Eftersom alla vi som leder utbildningarna även arbetar med verksamhetsmodellering dagligen, kan vi förklara och hjälpa till på ett verksamhetspraktiskt sätt. Alla på aRway kan hålla utbildningen, vilket gör att vi kan hålla den ofta och erbjuda flera utbildningstillfällen – en fördel för verksamheter som snabbt behöver komma igång med Sparx och verksamhetsmodellering. Vi kan också erbjuda vidareutbildning i ramverket Prime Arch. Den här utbildningen ger en stabil grund, det finns så mycket mer att lära sen om man vill.”
コメント


bottom of page