top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Bästa verktygen för enterprise architecture

Uppdaterat: 3 juni

Fungerande enterprise architecture kan göra en enorm nytta i en organisation - om rätt verktyg finns på plats. Det handlar om att ha koll på det växande antalet system och kopplingar mellan system, samt hur dessa möter verksamhetens behov.


Men för att enterprise architecture ska bli effektivt gäller det att IT- och verksamhetsarkitekterna har tillgång till de bästa verktygen. I den här artikeln kommer vi titta närmare på vilka verktyg som finns på marknaden och hur de kan hjälpa till att skapa nytta i exempelvis kommuner, landsting och regioner.


verktyg i ett kugghjul

Marknaden för enterprise architecture verktyg

Det finns en rad olika enterprise architecture verktyg på marknaden: EA Sparx, 2c8, iServer (Orbus systems), och Aris Enterprise Ramverk.


Enterprise architecture marknaden är robust med många seriösa konkurrenter. Vissa är specialiserade på specifika plattformar eller moln. Andra erbjuder djupare integration med business intelligence programvaror eller programvara för affärsprocesser. Vissa började livet som generisk modelleringsprogramvara, andra var specialbyggda för företagsarkitektur.


Enterprise architecture system samlar in enhets- och programvaruinformation på olika sätt. Den mest manuella processen innebär att man ber intressenter och utvecklare att fylla i formulär som beskriver vem som äger vilka maskiner. De mest automatiserade verktygen loggar in direkt på ett företags nätverk och räknar själva maskinerna. De flesta använder en hybrid av dessa metoder.


Vissa erbjuder widgets så att utvecklare, arkitekter och chefer kan skapa en modell av alla maskiner, programvaror som dessa maskiner kör och hur data rör sig från en maskin till en annan.


Olika verktyg inom enterprise architecture

Enterprise architecture verktygen har med andra ord en hel del gemensamt, men var och ett har också sin särart och en kombination av några olika verktyg är ofta det bästa för att möta behoven hos arkitekterna - och därmed behoven i verksamheten. Nu ska vi titta lite närmare på några olika ramverk och verktyg.


2c8

2c8 är framför allt ett verktyg för att rita upp och visualisera verksamhetsprocesser och systemlandskap. Med hjälp av avancerade ritfunktioner och möjligheter att visualisera i stort sett alla typer av objekt och samband är det möjligt att visa på olika perspektiv på en och samma process. Det gör det möjligt att plocka fram rätt visualisering vid rätt tillfälle.


För ofta är det just det som är avgörande för att lyckas nå fram med arkitekturarbetet. Att kunna visa på nyttan och relevansen för verksamheten ur det perspektiv som passar bäst i det aktuella sammanhanget. När det är enkelt och går snabbt att skifta vyer blir det också lättare för arkitekterna att nå fram och vara kommunikativa kring arkitekturens möjligheter att skapa nytta.


iServer

iServer, ett verktyg av Orbus Systems som följer standarder från TOGAF, ArchiMate och UML. Verktyget är integrerat med Microsofts teknik vilket gör att företag dels känner igen sig i gränssnittet, dels kan föra över information från Word, Excel, PowerPoint och Visio direkt till verktyget. iServer tillhandahåller metamodeller och mallar som enkelt kan anpassas för att visualisera verksamhetsprocesser och den digitala förändringsresan.


Programvara för enterprise architecture från Planview

Programvarorna Planview Enterprise One, Planview Projectplace och Planview Ideation Management tillhandahåller tillsammans en heltäckande lösning för Enterprise Architecture. Denna lösning hjälper arkitekter och strateger att ta fram effektivare planer för att leverera affärsresultat.


Med Planview Enterprise One kan arkitekter och projektledare arbeta tillsammans för att driva på förändringsinitiativ genom att hantera strategier, resurser, applikationer och teknik i ett enda integrerat verktyg.


Enterprise architecture verktyget Sparx

EA Sparx är ett visuellt modellerings- och designverktyg. Sparx Enterprise Architect är ett omfattande UML -analys- och designverktyg för bland annat UML, SysML och BPMN. EA har en flexibel och högkvalitativ dokumentationsutmatning.


Det kan användas i alla steg av mjukvaruutveckling från kravsamling till analysstadier, designmodeller, testning och underhåll. Verktyget används på många olika typer av verksamheter inom näringslivet, industrin och offentlig förvaltning.


Hitta rätt enterprise architecture verktyg för era behov

För att hitta rätt enterprise architecture verktyg för dina behov gäller det att utgå från ett verksamhetsperspektiv:


  • Vilka processer är det ni ska börja titta närmare på?

  • Vilka verktyg föredrar arkitekterna att arbeta med?

  • Har de erfarenheter av verktyg sedan tidigare?

  • En god rekommendation är att börja med ett eller ett par verktyg som arkitekterna behärskar sedan innan och sedan fylla på med mer verktyg om behov finns.


Förhoppningsvis har genomgången ovan gett en lite klarare bild av hur marknaden ser ut och vilka verktyg inom enterprise architecture som kan vara relevanta för olika typer av behov. Kom ihåg att börja i liten skala och bygg sedan vidare på de erfarenheter som byggs upp inom organisationen. Ofta är det lättare att komma igång på det sättet, snarare än att utreda alla behov och förutsättningar innan det blir verkstad av arbetet.


Kom igång med verksamhetsarkitektur

Behöver ni hjälp med er verksamhetsarkitektur? Bland våra tjänster kan ni se hur vi kan hjälpa er komma igång eller ta er arkitektur till nästa nivå.


Commentaires


bottom of page