top of page
  • Skribentens bildFilip Hammarlund

Ta kontroll över IT-landskapet med hjälp av applikationskartläggning

Uppdaterat: 11 apr. 2023


Karta över IT-landskap

Många av dagens CIO:er utmanas av den stora komplexiteten i applikationslandskapet. Ofta handlar det om att hantera och hålla gamla programvaror levande, samtidigt som utrymmet för innovation blir lidande. Parallellt med detta finns en ökad press från kunder att få se ny teknik skapa möjligheter till ett modernt, mobilt och molnbaserat arbete. I den här artikeln kommer vi titta närmare på hur du med hjälp av applikationskartläggning kan skapa en överblick över IT-landskapet. Vi kommer också gå igenom några centrala begrepp inom området.


Att hantera den stora mängden applikationer

Ett av flera problem är själva mängden applikationer. Ofta finns det en ambition att förenkla IT-landskapet och skära ner på antalet applikationer, men det är lättare sagt än gjort.


Samtidigt komplicerar Software as a Service-lösningarna bilden än mer. För att komma till rätta med problemen gäller det att se över landskapet och hitta sätt att förenkla och standardisera. Genom att exempelvis konsolidera överlappande applikationer är det möjligt att plocka bort överflödiga applikationer.


Innovation som en del av förvaltningen

Genom att bädda in innovation i applikationernas livscykel är det möjligt att få en del gratis på vägen. Många känner till 80/20-regeln som innebär att 80 procent av resurserna går åt till att hålla igång allt befintligt, medan 20 procent av resurserna kan användas för ren innovation. Genom att få in en del innovation i förvaltningen är det möjligt att frångå regeln något. Man kan till exempel organisera trend-workshops där en del av projektportföljen ägnas åt mer innovativa lösningar.


Arbeta mer systematiskt och öka förståelsen

För att kunna rationalisera sin applikationsportfölj och skapa mer utrymme för innovationer är det viktigt med ett antal överenskommelser mellan IT och affären. Det handlar bland annat om att skapa en gemensam bild av applikationslandskapet och vilka förbättringar samt prioriteringar som är nödvändiga. När IT och affären har en gemensam bild och upplever att de sitter i samma båt, så underlättar det en mer framåtblickande och konstruktiv atmosfär. Det gör i sin tur att den digitala transformationen kan gå betydligt smidigare.


Genom att använda verktyg för applikationskartläggning är det möjligt att relatera applikationer till olika verksamhetsprocesser. Då tydliggörs värdet av applikationen. Den här förståelsen kan ni sedan använda för att fatta rätt beslut när det gäller hur affären ska se ut.


Genom att använda applikationskartläggningar är det möjligt att ta kontroll över IT-landskapet. Men för att komma igång krävs grundläggande kunskaper och färdigheter inom området. Låt oss titta lite närmare på några olika centrala begrepp som är bra att känna till innan du fördjupar dig mer i vad det kan innebära att arbeta med applikationskartläggning inom din organisation.


Vad är en applikation?

En applikation är ett IT-stöd som användarna vanligen talar som när de beskriver vilka system som de arbetar med. En applikation består av olika applikationsmoduler och gränssnitt och är således en slags gruppering. En applikation definieras (enligt ArchiMate) som en modulär, utvecklingsbar och utbytbar del av ett mjukvarusystem som innehåller dess funktion och data samt exponerar dessa genom en grupp av gränssnitt. ArchiMate använder samma metaobjekt för både applikation och applikationsmodul.


Vad är en applikationskarta (AK)?

En applikationskarta är en visuell beskrivning av applikationslandskapet som visar vilka applikationer som finns och hur dessa grupperas i olika applikationsområden. AK-vyn utgör en översikt av applikationer, vanligen inom ett visst applikationsområde. Vyn används för att navigera till andra modeller.


Vad är ett applikationsområde?

Ett applikationsområde är en logisk gruppering av applikationer och applikationsflöden som skapar struktur och översikt i applikationskartan. Applikationsområdena delas vanligen in efter funktionella områden i verksamheten, alternativt efter typ av applikationer.


Vad är en integrationskarta (IK)?

En integrationskarta är en visuell beskrivning av hur applikationerna inom ett visst applikationsområde är integrerade med varandra. Beskrivningen är starkt förenklad i syfte att skapa överskådlighet framför att beskriva integrationerna på ett korrekt sätt. IK-vyn utgör en översikt av integrationer, vanligen inom ett visst applikationsområde. Vyn används för att skapa förståelse för övergripande flöden samt för att navigera till andra modeller.


Kom igång med applikationskartläggning i din organisation

För att skapa bättre kontroll över IT-landskapet och få till en mer effektiv förvaltning, samt tid för innovation, är det nödvändigt att ha en överblick över applikationerna. Med hjälp av applikationskartläggning är det möjligt att skapa just denna överblick.


Kartan över applikationerna kan sedan användas för att föra diskussioner kring hur ni kan rationalisera och konsolidera miljön. Med hjälp av den gemensamma bilden kan ni öka förutsättningarna för att prata samma språk när det gäller er egen IT-miljö. Att använda samma benämningar och begrepp för olika delar av miljön är en förutsättning för att kunna föra en konstruktiv dialog kring hur ni skulle kunna arbeta annorlunda. Ta gärna hjälp av en extern konsult för att komma igång med applikationskartläggningen, om ni inte redan har kompetensen inom er organisation.


Kom igång med applikationsmodellering

Behöver ni hjälp med er applikationsarkitekturen? Bland våra tjänster kan ni se hur vi kan hjälpa er komma igång eller ta er arkitektur till nästa nivå.


Comentários


bottom of page