top of page
  • Skribentens bildFilip Hammarlund

Vad gör jag om dagarna?

Uppdaterat: 4 juli

Att förklara något svårt på ett enkelt sätt, är verkligen en utmaning.

Men att försöka förklara något som ingen verkar begripa ens efter en föreläsning, det är nästintill omöjligt.

Jag likt min kollega Lovisa Wahlstedt hamnar då och då i likande situationer då vi behöver förklara vad vi jobbar med, inte alltid helt lätt (Ni är säkert fler som känner igen er) för att få någon annan som inte arbetar med det vi gör behöver man ofta dra paralleller till lyssnarens värld. Här under tycker jag Lovisa har skrivit en bra text i att berätta hur vi löser våra kunders problem eller gör deras dagliga arbete mer värdefullt och som är förståeligt för de flesta lyssnare.


Illustration av två personer i en hiss
"Vad arbetar du med?" Nu har man 1 min att förklara innan man tappar någons intresse, nu ska jag få de att förstå"

Hisspitchen 

Ordet verksamhetsarkitektur är inte självklart för alla har jag märkt. Jag har flera gånger försökt förklara vad jag jobbar med för människor utanför min bransch. Det slutar i de flesta fall med att det nickar med en väldigt frågande blick och säger: “jaha… jag tror jag fattar…” eller “aha… varför är det bra?”

Antingen är jag inte så bra på att förklara, eller så förstår de helt enkelt inte vad jag gör. I och med detta tänkte jag ge mig på att på ett enkelt och strukturerat sätt beskriva vad det är jag gör.

Enterprise Architecture, eller verksamhetsarkitektur som det heter på svenska, är ett sätt att beskriva en organisations struktur och analysera hur verksamheten ska utvecklas. För att genomföra organisatoriska förändringar behöver människor en strukturerad metod, ett språk och ett verktyg för att få en strategisk förståelse i organisationen.

Många organisationer saknar flexibiliteten vid förändring i en verksamhet. Processer och IT-landskap är ofta komplexa och det saknas insikt i dess omfattning och struktur. Detta leder till svårigheter att hantera risker, styra IT och minska kostnader. För att kunna beskriva en organisations struktur på ett enkelt och kommunikativt sätt krävs ett EA-verktyg. EA-verktyg används för modellering, visualisering och optimering av organisationer och deras tillhörande processer, IT-system, information och förmågor.


BizzDesign tar upp sex fördelar med verksamhetsarkitektur:

  • Förnyar och förbättrar kvaliteten i en organisation, minskar kostnaderna och ökar flexibiliteten.

  • Sammanför verksamhet och IT genom att översätta strategi till förändring

  • Strategisk insikt i din organisation och dess komplicerade beroenden

  • Strukturerad förändringsplanering genom konsekvensanalys

  • Ökar stödet till intressenter med tydlig kommunikation

  • Förbättrar IT-förvaltningen genom att minska komplexiteten

Nu har jag kanske gjort dig klokare inom ämnet och förhoppnings står det inte ett frågetecken framför mig nästa gång jag svarar på frågan “vad jobbar du med?”Comments


bottom of page