top of page
simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

Verksamhets-modellering

Verksamhetsmodellering synliggör länken mellan strategiska mål och den operativa verksamheten. Vi dokumenterar alla arkitekturella dimensioner av er verksamhet och hittar länkarna mellan dem – som till exempel förmågor, processer, information eller applikation. 

Få koll på verksamheten med hjälp av modellering

Förmågemodellering

Förmågemodeller utgör ett kraftfullt verktyg i förändringsarbete och är en grundvy för att mappa både problem och möjligheter.

Informationsmodellering

Vi dokumenterar verksamhetens informationsbehov och informationskrav för att lägga grunden till en stabil informationshantering.
 

Processmodellering

Vi skapar kraftfulla processmodeller för att skapa samsyn, identifiera effektiviseringsmöjligheter och hitta samverkanspotential i era värdeflöden.

Applikationsmodellering

Applikationsmodeller skapar en gemensam bild av ert applikationslandskap, vilket möjliggör strukturerade analyser vid utveckling, underhåll och avveckling. 

dimensioner

Behöver ni hjälp med verksamhetsmodellering?

Tack för ditt meddelande!

kontakt
Kugghjul

Nyttan Afa fick av processkartläggning

För Afa är det viktigt att samtliga delar av verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Genom processkartläggning och kravställning kunde de bland annat ta sig an
 

  • Utmaningar kopplade till Digitalisering

  • Verktyg för rekrytering och kompetensutveckling

  • Arbete med kravställning

Afa-case

Processutveckling för kommuner

Ett viktigt område för kommuner att jobba med är regelefterlevnad. Gör ni saker på rätt sätt? Följer ni de lagar och regler som styr er verksamhet? Genom att kartlägga processerna är det möjligt att utvärdera arbetssätten och arbeta med ständiga förbättringar, samt identifiera möjligheter till effektiviseringar. Få reda på mer genom att läsa vår processguide för kommuner.

Man tittar på en verksamhetsmodell
Processutvekling för kommuner
bottom of page