top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

Medarbetarintervju - Jonathan Thersthol

Uppdaterat: 5 juli

Jonathan har nu arbetat sex månader på aRway vi har pratat med honom om hur hans första tid som verksamhetskonsult här har varit.


Vi inleder med några snabba frågor!

Jonathan Thersthol på kontoret

Vilken är din favoritplats? En sommardag i Bohuslän vid vattnet, helst i en båt, med någon jag tycker om. Vem i ditt liv har inspirerat dig mest? Min pappa, han har inspirerat mig både yrkesmässigt och personligt! Jag inspireras också mycket av Barack Obama-figurer som har en talang att fånga människor i sitt sätt att uttrycka sig i tal, eller Karin Boye som har ett fantastiskt sätt att fånga starka känslor i textform. Men jag är också barnsligt imponerad av Elon Musk-figurer som ständigt lyckas motbevisa omvärlden och dessutom för ett gott syfte (även om han har slirat lite de senaste åren). John Mayer är också en stor inspiration för den otroliga musiker han är! Vad motiverar dig? Vad enkelt det hade varit om jag hade ett tydligt svar på det! Men måste säga att jag motiveras av att känna att det jag gör är meningsfullt och att det påverkar människor i positiv riktning. Ett gott samarbete är definitivt en motivator! När mår du som bäst? När livet varken är för mycket eller för lite, när det finns en balans. Vad ville du bli som vuxen när du var yngre? Har nog inget tydligt svar på den, mer än någon som gör ett avtryck. Däremot har jag, från att jag började hålla på med musik, haft någon dröm om att jobba med musik. Beskriv din bild av aRway med 5 ord Omtänksamt, ohierarkiskt, generöst, strukturerat och utmanande

 

Vem är Jonathan Thersthol?

Oj, jag är en salig blandning av extrovert och introvert som gillar att vara en showman men som däremellan behöver vara för mig själv för att ladda batterierna. Jag är också en väldigt principfast person, både på gott och ont och har ett rikt känsloliv. Om mina vänner skulle beskriva mig så hoppas jag de skulle säga att jag är en person som bryr mig om andra och är ganska kul.


Vad har du för utbildningsbakgrund?

En filosofie kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot personal, arbetsliv och organisation samt en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi.


Jonathan pratar framför en whiteboard-tavla

Hur skulle du beskriva vad aRway gör? Essensen kring det aRway gör är att kartlägga och beskriva hur verksamheter fungerar ur en rad olika perspektiv. Vi hjälper företag att skapa en struktur kring sin verksamhet och ofta innefattar det också någon form av kravställning kring hur de vill att saker ska fungera. Vi etablerar också ett strukturerat arbetssätt för att ta sig an olika utmaningar som kunder kan ha nytta av i andra situationer än där vi är engagerade.Beskriv ditt roligaste uppdrag hittills.

Det måste vara det jag blev inkastad i redan första veckan, där jag skulle ta fram en processkarta hos en kund inom byggbranschen. Det var roligt att vara med på min första workshop och se det värdet som finns i att människor i en organisation får sitta ner och prata om vad de faktiskt gör och vilka processer som pågår i en organisation.


Vilka är dina styrkor i arbetet på aRway?

Om jag får tänka lite fram ser jag en stor styrka i mina pedagogiska kunskaper, att på något sätt kunna anlägga ett pedagogiskt perspektiv i det vi gör. Framåt ser jag också en styrka i att facilitera workshops och driva diskussioner framåt.


Jonathan jobbar på kontoret

Hur skulle du beskriva företagskulturen på aRway? En omtänksam kultur där vi bryr oss mycket om varandra, där alla får komma till tals och bidra med sina kunskaper.

Hur kan en vanlig dag se ut för dig som har arbetat här i ungefär 6 månader? Ingen arbetsdag är den andra lik som den kända klyschan lyder! Men dagen startar ofta med en frukost på kontoret. Något som ofta är återkommande är avstämningar i de olika uppdragen, söka upp strukturkapital och sammanställa modeller och Powerpoints. Kan du berätta lite om on-boardingen när du började. Hur var den och vad fick du göra? Intensiv med ett smakprov på alla delar! Väldigt bra och välplanerad, lämnade få luckor där jag inte hade något att göra om ens någon. Det tycker jag är viktigt när man kommer som ny. Jag började mitt första uppdrag parallellt med on-boardingen vilket för mig var väldigt bra - behöver få omvandla teori till praktik. Vi var tre stycken som började samtidigt vilket var fantastiskt, att kunna få diskutera med andra som befinner sig i samma situation. De råkar också ha kommit att bli två vänner under det gångna halvåret - fantastiskt! Berätta lite kort om tre saker som du har lärt dig sen du började här? (Arbetslivet, generellt eller verksamhetsutvecklingsmässigt)

  1. Vikten av att planera sin tid och fråga om hjälp när man inte förstår.

  2. Vikten av ett gediget grundarbete och att lyfta upp alla faktorer som kan komma att påverka och hela tiden arbeta med en god struktur.

  3. Att en grupp ofta kan ha många olika uppfattningar om vad de gör och hur de gör det.


Sist men inte minst, vad är något kul vi inte vet om dig?

Att jag är ganska händig!
Opmerkingen


bottom of page