top of page
  • Skribentens bildAdmin

Morotsmaskinen - ett måste för alla typer av verksamhet

Uppdaterat: 1 mars 2023

För många år sedan satt jag en kväll och förberedde en workshop. Jag tog ett vitt A3-ark och ritade en stor grön kvadrat och i denna placerade jag fyra gula post-it-lappar. Jag placerade även två rosa post-it-lappar på pappret, en till vänster och en till högre om kvadraten. När jag hade gjort ett tiotal kom min då 8-åriga dotter Carolina och frågade vad jag gjorde.


Jag svarade: ”Jag hjälper en stor bank att tjäna mer pengar”. Hon sade att det såg kul ut, och undrade vad lapparna var till för. För att svara på det fick jag en ide om en Morotsmaskin (sagan om Bugs Bunny kanske låg långt bak i mitt minne?)


Bokomslag Bugs Bunny´s Carrot Machine


Problemställning

Jag har en påse morötter, men det jag egentligen vill ha är en tallrik med rena, skalade och skivade morötter. Antag att du har en maskin som kan göra detta. Du stoppar in en morot i maskinen, trycker på några knappar och vips så har du en smaskig morotstallrik.


Fråga: Vad står det på knapparna?

I mitt fall ovan symboliseras maskinen av den gröna kvadraten och de fyra gula lapparna.


Ofärdig modell av processen från morot till morotstallrik

Lösning


Det visar sig att en åttaåring mycket enkelt kan beskriva vad det ska stå på knapparna!


"Man måste skala moroten, skölja av den, skiva den och sedan lägga upp skivorna på tallriken".

Hon tänkte i den ordning som hon tänkte trycka på dem, och det underlättar ibland.

Men hon tänkte även ett steg till när hon bekymrat påpekade att det inte skulle fungera?

"Menar du att det inte kommer ut en morotstallrik när vi stoppar in en morot och trycker på alla knapparna?" frågade jag. Hon svarade: "Men pappa, vi har ju inga tallrikar!"


Modell av processen från morot till morotstallrik

Exemplet visar hur kraftfullt ett tjänsteperspektiv är. Genom att fokusera på resultatet och ställa frågan VAD (vad behöver vi ha förmåga att göra och vad måste vi ha som input?) slipper vi alla svåra frågor som ska besvaras i processperspektivet (VEM, HUR, NÄR, VAR, VILKET (IT-stöd).


Slutsatser

  1. Tjänsteperspektivet är mycket kraftfullt i all sin enkelhet.

  2. Om man vågar hålla det på en basal nivå så kan man t o m få en åttaåring att förstå hur man löser uppgiften - och komma på rätt svar!

  3. Morotsmaskinen fungerar mycket bra för att förklara principerna bakom modellering av affärstjänster och förmågor. Jag har använt den i många typer av organisationer och på alla nivåer, ända upp till styrelserummet.

Behöver ni hjälp med er förmågemodellering?

Vi kan hjälpa er komma igång eller vidareutveckla er förmågearkitektur med bland annat utbildningar och workshops.


Comments


bottom of page